Pladespilleren.dk


Pickuppen

Pickup listen - en kort gennemgang af de pickupper jeg har prøvet

Sidst opdateret 16. maj 2016

 

 

I det indledende baggrundsmateriale kan du læse om grundbegreberne omkring pickupper og de forskellige typer. På denne side går jeg mere i detaljer mht. hvordan en pickup er konstrueret. Jeg kommer med forskellige eksempler - også på nogle af de meget sjældne og mindre kendte pickupper.

Hvis man spørger en kvinde, så vil hun kunne bevidne, at gode gaver ofte kommer i meget små pakker. Desuden har pakken gerne noget med guld og diamanter at gøre. Det samme gælder absolut pickupper. Kiloprisen kan løbe op i flere mio. kroner.

En pickup er lige som en højttaler en mekanisk transducer. Derfor er den lydmæssig mere "farvet" end typisk elektronik. Faktisk kan pickuppen sammenlignes med en mikrofon. Der er absolut tale om rigtig finmekanik. Nålen bliver udsat for over 100G i rillen og den reelle hastighed kan komme over 100 km/t. 

Lige som pladespillere kan pickupper deles op efter typer. De virker efter forskellige principper. Her kan man se, hvilke
overvejelser der er indgået i produktionen og hvilke valg producenten har taget. Jeg ønsker (endnu) ikke at lave en pickup, men vil gerne se konstruktørerne over skuldrene og lære lidt.

Pickup-typer - de mest almindelige

MM - Moving Magnet
MI - Moving Iron (Variable magnetic shunt).
MC - Moving Coil
Variationer af ovennævnte - f.eks. Decca London eller Audio Note IO limited.

Herudover er der en del esoteriske og specielle. De gamle krystal pickupper bruges ikke rigtigt mere. Piezo elektriske heller ikke.

Men ellers finde vi typer som:
Strain gauge (Soundsmith)
Elektrostatiske (Stax - laves dog ikke mere)
Optiske (Toshiba tilbage i 70'erne og i dag DS Audio)

Disse esoteriske typer har fået deres helt egen side - SPECIELLE PICKUPPER

MM og MC pickuppen

Vi holder os i stedet til de to mest kendte typer: MM og MC. Forskellene på de to er mange, både mekanisk og elektrisk.  

MM pickuppen har en lille magnet befæstiget for enden af nålefanen. Denne bevæger sig i et magnetfelt og dermed skabes en strøm/spænding i de faste spoler der sidder i selve pickup huset. 

MC pickuppen er modsat. Den har en bevægelig spole for enden af nålefanen, som bevæger sig i et kraftigt magnetfelt.

Typisk vil en MM pickup have højere output - omkring 4-6 mV, mens normale MC pickupper ligger omkring de 0,4 mV. Der findes dog ekstremer i begge lejre med hhv. meget højt eller meget lavt udgangs signal. En speciel variant er High Output MC, hvor der er skabt plads til flere viklinger i den bevægelige spole. Dette i kombination med nye magnettyper, kan give udgangssignaler, der nærmer sig  MM typerne.

Omvendt findes der også MM typer med meget lavt output, der rent elektriske skal behandles som en MC. Feks. kan nævnes ngle af de gamle Staton og i dag Grado.

Decca London pickuppen er reelt en MM type, men den er meget anderledes. Der er ikke nogen nålefane. I stedet sidder nålen på en bronzefjeder, der strammes op med en tynd tråd (Meget lav compliance). Internt er der 3 spoler, som arbejder efter et sum og difference system. De gamle Decca pickupper var blandt noget af det meste dynamiske man kan tænke sig, men de har typisk problemer med sporing samt detaljeringsgrad i toppen. I dag fremstilles pickupperne i nye forbedrede version under navnet London. Jeg har endnu til gode at høre en sådan. Har dog stadig et par stykker af de gamle, som jeg passer rigtigt godt på!

Typiske andre forskelle på MM og MC typer er:
- den bevægelig masse - lav for MC og noget højere for MM
- compliance/eftergivenhed - typisk er de fleste MC typer mere stift ophængt. Mange MM typer er super blødt ophængt.
- udgangsimpedans - i kraft af princippet vil den være lavere for MC pickupper.
- følsomhed for kapacitiv belastning - størst for MM, stort set ikke for MC.
- følsomhed for impedans tilpasning - størst for MC - de fleste MM typer kører fint ind i 47 kohm.

Hvad disse parametre betyder for pickuppens lydmæssige egnenskaber og dens tilpasning til arm/forstærker kommer jeg ind på i det følgende.

Moving IronBogO MMC

Variable reluctanceMI pickupper har typisk samme udgangssignal som MM. Som navnet siger, er det et stykke metal, der bevæger sig i et magnetfelt og dermed inducerer en spænding i faste spoler.
Selve den bevægelig del er altså ikke magnetisk. 

Princippet er faktisk meget gammelt - kom også før MM. I 1931 blev der udtaget det første amerikanske patent på "variable reluctance". Senere i 30'erne så vi de danske Wallchris med samme princip. Sidstnævnte har jeg haft en masse af. Alle var dog "døde", da ophængene var stenhårde.

Et par af de fornemmeste og bedste repræsentanter for dette princip er faktisk danske. B&O lavede med deres MMC (Moving Micro Cross) princip nok den optimale MI. Faktisk er patentet i dag opkøbt af amerianske Soundsmith, som laver MI pickupper med det lille micro cross. Soundsmith mener selv, at MMC på flere området overgår MC. Deres bedste pickupper befinder sig også i den øverste prisklasse. Langt over hvad B&O tog for deres top pickup MMC 1.Topmodellen sussuro står til 4.800 US$, hvortil skal lægges moms og importafgift . Soundsmith laver dog også nåleforparter til de gamle B&O pickupper. Heller ikke disse er billige, men så kan man da få sin gamle B&O til at synge igen! 

Hvis man er heldig at finde en B&O MMC 1 i god stand, er det stadig en fornem pickup. Jeg har een som jeg holder godt fast på!  

En anden dansk repræsentant for MI princippet er Orotofon, som kaldte deres for VMS - Variabelt Magnetisk Shunt. En god betegnelse og Ortofon lavde mange pickupper efter dette princip. Tilbage i 70'erne var f.eks. ADC også godt repræsenteret med fornemme MI pickupper. I dag kender vi gode MI pickupper fra f.eks. Grado eller Music Maker.

MI er lige som MM følsomt over for kapacitiv belastning. Output er typisk det samme. Fordelen ved MI kan være (har været) en lavere bevægelig masse. Med frekomsten af nye magnetiske materialer er der nok ikke den store fordel i forhold til MM.

Opbygning - delene i en typisk MC-pickup

Selv om en pickup normalt betragtes som en "færdig" enhed, så består den internt af en masse dele. Her vil jeg se på, hvad der gemmer sig internt. Som eksempel er der valgt en typisk MC-pickup.

Vi kan dele en pickup op i følgende grundelementer:

Her en Sumiko Blackbird high output MC pickup. Til venstre er den forstørret, så man kan se de enkelte dele.

Denne pickup adskiller sig lidt fra flertallet ved ikke at have noget hus. Det er en såkaldt åben konstruktion, som det f.eks. også ses fra Benz og Van den Hul. Det kan have sine fordele mht. manglende farvning og resonanser, men det gør pickuppen meget udsat for beskadigelse. Pas på med støvekluden!

Befæstigelsen sker her via gevindhuller. Absolut en fordel. Her er det nærmest nødvendigt. En magnetisk møtrik på afveje vil med stor sandsynighed ryge direkte ind i magnetfeltet.

Der er to polstykker på denne pickup - det bageste ved terminalerne og det forreste med hullet hvor nålefanen går igennem. Meget få pickupper (f.eks. Van den Hul Condor eller Transfiguration) har ikke noget polstykke i fronten.

Sammen med magneten i bunden og det lange rør (hvor nålefanen er fæstnet internt) dannes et magnetsystem. Magnetfeltet fokuserer omkring de fire spoler viklet på det lille "X". Set i forhold til skruen kan man se, at selve "X" er omkring 3-4 mm. Den lakerede kobbertråd er viklet i hånden og så tynd, at den knapt kan ses med det blotte øje.

Selve nålefanen er her en meget tynd bor stav. Bor er et hårdt og stabilit metal. Andre typer kan være hule alu eller bor nålefaner. Mere eksotiske firmaet laver nåle af safir, rubin, diamant eller sågar kaktusnåle.

Selve nålen på denne pickup er en meget lille line-contact type. På billedet længere nede på siden (under Nålen) ses det nemmere, hvor lille den er.

Huset

Selve huset omkring pickuppen har også en betydning. Her findes der flere filosofier. Enten en "død" skal eller slet ingen ting.

Huset til højre ovenfor er fra en Koetsu lavet af ædelsten. Andre undelader helt huset, som det ses ovenfor. Benz, Sumiko, Koetsu og andre benytter forskellige træsorter i deres topmodeller.

Ortofons nyeste topmodel A95 er nok den meste "skrællede" af alle med sin meget specielle helt åbne konstruktion lavet med 3D printer.

 
Magnetsystem

Et kraftigt magnetsystem er ikke bare et ønske, men en forudsætning. MM typer stiller krav om lav masse og størrelse, da de jo skal bevæge sig. Typisk er det dog ikke det store problem.

For MC typerne finder man stadig mange der sværger til Alnico, men ellers se rman nu mere Neodym. Magnetfeltet skal fokuseres omkring spolesystemet og det skal holdes homogent. Det nytter jo ikke noget, hvis magnetfeltstyrken ændrer sig når pickuppen spiller. 

Mange producenter har helt specielle løsninger for at sikre sig det optimale. Transfiguration bruger hule neodym magnet placeret på hver side af spolen. Dynavector har specielle spoler omkring postykkerne til at fokusere magnetfeltet. Audio Note IO limited går helt til ekstremerne ved at anvende en elektromagnet. Det kræver så 6 kabler i armen og efter sigende bliver den så varm, at jævnlig afkøling kræves.

XV-1sTil venstre en figur der vise en Dynavector XV-1s. Bemærk spolerne i fronten af polstykket. Disse er medvirkende til en stabilisering af magnetfeltet. Denne pickup anvender som nogle få stadig Alnico magneter.

Nåleophæng

Selve ophænget har betydning for pickuppens compliance. Altså eftergiveligheden samt også dæmpningen. Der forskes meget i gummimaterialer med optimale egenskaber. En ting er hvordan den opfører sig som ny, men det nytter jo ikke at pickuppen ændrer sig efter nogle års brug. Jeg har enkelte, hvor gummiet er blevet hårdt (eller blødt). Uanset hvordan det ændrer sig, betyder det, at pickuppen reelt er defekt.

Nålefanen

Den tynde nålefane skal overføre de mekaniske bevægelse fra selve diamanten op til spolesystemet (eller magneten). Dette skal vel at mærke ske uden opbrud eller tidskud i form af flexninger i materialet. Husk på vi her taler om påvirkninger på flere 100 G, så der skal trasmitteres en masse energi.

Genrelt kan man tale om to filosofier - den korte og den lange nålefane. Der er fordele og ulemper ved hver type. Til venstre ses 2 pickupper fra Dynavector. Karat 17D2 til venstre har en yderst kort nålefane af ren diamant. Den noget billigere 10X5 har en nålefane af mere normal størrelse fremstillet af aluminium.

Japanske Sumiko laver nogle fornemme pickupper. Her ser vi forskellen på deres Blue Pearl EVO III til venstre og Blackbird til højre. To pickupper der umiddelbart ligner hinanden, men bemærk forskellen i nålefane og selve nålen.

Til venstre aluminium og til højre en meget tynd af massiv bor.

 

Nålen

I gamle dage aftastede man de tunge 78'er lakplader med stålstifter eller hvis det skulle være fint små torne eller bambusnåle. De skulle gerne skiftes efter et par pladesider.

Den oprindelige nåleslibning var blot en rund konisk diamant. Ofte var det også en lille tip indfattet i en stålkrave. Så kunne man spare lidt. Denne løsning ses stadig, men kun i meget billige pickupper. I dag er næsten alle pickupper med såkaldt "nøgen diamant" limet direkte til nålefanen.

Der er sket en løbende udvikling af selv nålen og den måde den har kontakt til pladerillen. Renheden af de anvendte diamanter er også blevet meget bedre. Typisk er kontaktfladen vokset i det lodrette plan og mindsket i det vandrette. I dag er der mange forskellige nåleslibinger - faktisk så mange at man nemt bliver helt forvirret.

 

 

Nålen på en Accuphase AC3. Selv om denne pickup har 20 år på bagen ser man tydeligt at der er tale om et velbevaret eksemplar. Nålefanen er bor og selve nåleslibningen er en line contact.

Accuphase pickupperne blev fremstillet af Mr. Hisayoshi Nakatsuka, som i dag er manden bag ZYX pickupperne.

Den nyeste AC5 fra Accuphase adskiller sig ikke meget fra den gamle AC3, der stadig spiller fremragende.

 

 

 

 

 

 

 

Her en noget usædvanlig nålefane af safir med en Ortofon Replikant 100 nåleslibning. Pickuppen er en MC 5000 som først i 90'erne var Ortofons topmodel.

Denne spiller meget glat og transparent med masser af detaljer - typisk Ortofon, med en let mangel på krop og varme, men med masser af indsigt og detaljeformidling.

  

 Til venstre ses 3 meget typiske moderne nåleslibninger. Van den Hul til højre er nok en af de mest kendte og han var en af foregangsmændene på området, hvor han gjorde opmærksom på hvor dårligt det faktisk stod til med mange pickupper. Nederst er det Shibata og til højre Fritz Gyger slibningen, som bla. anvendes på flere af Ortofons og Benz' pickupper.

Nedenfor fire af de gængse typer nåleslibninger, hvor man ser anlægsfladen forfra og fra siden.

Til venstre den koniske (runde) nål som man i dag kun finder på billigere pickupper eller egentligt vintage pickupper som f.eks. DL103 og Ortofon SPU.

Herefter den elliptiske nåleslibing. Set forfra er der ikke den store forskel. Anlægsfladen i lodretplan er ikke væsentlig større, men den er mindre i lodret plan.

Den næste slibining har mange navne. Fine Line er meget anvendt. Det ses at anlægsfladen i det lodrette plan er større.

Til sidste Shibata nåleslibningen. Det kunne mere eller mindre godt være andre moderne typer som Van den Hulle eller Fritz Gyger. Fælles for dem alle er en meget smal og lang anlægsflade som kommer meget tæt på selve skærenålen. Ortofons Replikant nåleslibning kan også tælles med her.

 
Terminaler

Stort set alle pickupper bruger standard tilslutningen med 4 terminaler. Ser man pickuppen bagfra med monteringsfladen nedad, er Højre kanal rød+ og grøn-. I venstre side er hvid+ og blå-. Visse af Ortofons pickupper (2M) har drejet det hele 90 grader, så det kan betale sig lige at checke farvekoderne. 

St 

 

Der findes rigtigt mange pickupper - her et pænt udvalg af en række klassikere