AvatarPladespilleren.dkBeregning af armresonansOpdateret 5. november 2017

___________________________________________________________________


Din pickup og din arm skal passe sammen. Her forklarer jeg mere om hvad det går ud på.. Længere nede på siden finder du et  link til et regneark, der beregner armresonansen for din arm og pickup kombination.

Arm og pickup udgør en resonanskreds. Denne resonans skal gerne holdes væk fra det område hvor pladebulerne ligger. Samtidig skal resonansen holdes under de laveste frekvenser i musikken.

Generelt kan man sige følgende, hvor ”F” angiver armresonansen:
• F mellem 8 og 12 Hz er optimalt.
• F 1-2 Hz under eller over det optimale kan vurderes som OK, hvis resonansen er veldæmpet.
• Ligger F under 8 Hz eller over 12 Hz kan det få hele systemet til at gå i voldsom resonans og derfor dårligere gengivelse. Resultatet kan være fejlsporing og forvrængning.

Kompliancen – også kaldet nåleftergiveligheden – angiver hvor blødt nålen er monteret internt i pickuppen. Når man vælger en pickup, skal denne passe til den benyttede arm. Tilsammen udgør de en resonanskreds. Tænk på en fjeder der afhængig af belastningen vil udvise forskellige resonansfrekvenser.

Typisk vil MM og MI pickupper have højere compliance (blødere ophæng) end MC typer. Der findes dog undtagelser.

 Ved beregning af den totale masse, skal pickuppens egenvægt medregnes. Det samme gælder et pickuphus samt skruer og evt. mellemlægsplader m.v.  

 Jo højere masse, desto lavere skal pickuppens optimale kompliance være.

 
En pickup med en forholdsvis lav compliance omkring de 5 til 10 µm/mN anses for at være velegnet til tungere arme. Typiske MM og MI pickupper vil ligge omkring de 15 til 20 µm/mN. Ældre MM typer tilbage fra 80’erne kunne ligger over 30 µm/mN, hvilket er en meget højkompliant pickup.

 Tilbage I 80’erne så man da også mange low mass arme, som Vestigal, Black Widow, Hadcock og Formular IV samt den danske Mørch UP-4. Alle kunne de tilbyde lav masse, der passede til de rimeligt høj compliante pickupper. En tonearm med en bevægelig masse lavere end 7-10 gram anses for at have lav masse.

 Mere almindelige arme med en masse omkring de 10 til 25 gram er generelt velegnede til de fleste lavkompliante pickupper. Her kan nævnes typer som Graham Phantom, Triplanar, SME, Jelco og Schröder.

 Arme over 25 gram er f.eks. Dynavector DV 507 og Kuzma Four Point.

Armresonansen beregner du  med dette regneark. Download her  OPTIMAL EGENRESONANS

 

TILBAGE TIL FORSIDEN