AvatarPladespilleren.dk


MC transformeren 

Senest opdateret 5. november  2017

Step-up transformere til MC pickupper er noget af det mest esoteriske og oftest misfoståede indenfor hifi. Det forklarer måske hvorfor de så sjældent bruges. (Flere gode aktive MC/RIAA dele er afgjort en anden forklaring).

Reelt er det en skam, for mange mener at en god trafo er det optimale for en MC pickup. På trods af en masse tekniksnak i det følgende, så er konklusionerne ret nemme at forstå og det tilhørende regneark, gør det nemt for alle at tilpasse deres pickup til MC trafo og efterfølgende RIAA.

Jeg kan med det samme rydde en misforståelse af vejen. Din MC-trafo skal IKKE impedans tilspasses til din pickup! Den skal passe til din RIAA!

Vil du springe forklaringerne over, så gå direkte til regnearket her:   LINK REGNEARK

MYSL stepupHvorfor bruge en trafo?

MC pickuppernes store ulempe er, at de typisk har 20dB lavere output end en MM pickup. Derfor skal vi nødvendigvis forstærke signalet, så det passer til den efterfølgende RIAA forstærker. Det kan gøres med et eksernt apparat kaldet en ”headamp” (har intet med hovedtelefoner at gøre!) eller med en transformer. Her mener mange, at en optimalt designet og tilpasser step-up transformer stadig er den bedste løsning. Dette gælder specielt, når vi snakker om pickupper  med meget lavt output - 0,1 mV eller lavere.  Hertil kan jeg så kun tilføje. Jo, men det koster. De bedste trafoer jeg har hørt koster lige så meget som de dyre pickupper. MYSL trafoen her til venstere koster 41.200 kroner!

Førhen var det umuligt at opnå et optimal signal/støj forhold med et aktivt kredsløb. En trafo var den eneste løsning. En forstærkning på 20 til 30 dB er ikke noget problem, men at gøre det med støjende rør eller transistorer kan være et stort problem. Moderne halvledere kan nu meget bedre leve op til kravene om lav støj, men rør skal stadig helst have en trafo på indgangen, hvis der skal køres med MC pickupper.

Ud over emnet støj, så er der selve lydkvaliteten, som mange tilhængere af MC-trafoen slår på. Forvrængningen i en trafo er af en helt anden natur end det der sker i en aktiv forstærker. Den harmoniske forvrængning i en trafo er højest ved lave frekvenser og falder hurtigt opefter i frekvens. Absolut en fordel i en MC trafo, hvor RIAA signalet er ulineært. Et aktivt kredsløb vil typisk opføre sig helt modsat med stigende forvrængning opefter I frekvens. Mere vigtigt er det, at den generende intermodulationsforvrængning typisk er lavere I en god transformer end i et transistorkredsløb.  Selv om en trafo ikke er uden forvrængning (intet er), så er forvrængningen nærmest ubetydeligt sammenlignet med hvad mange transistorforstærkere kan præstere. Det der taler mod brugen af trafoer er følsomhed overfor indstråling (brum) og prisen! Transistorer og IC’er kan koste ned til få kroner, men transformere vil altid koster en hel del mere. Nogle gange flere 1000 gange mere! Dette skyldes brugen af dyre kernematerialer, samt kobber- eller sølvkabler internt. Hertil kommer selve præcisionen og arbejdet I at lave en god trafo. Køber man en færdig løsning, er de ofte pakket ind og designet efter alle kunstens regler. Nok dyrt, men reelt har det ikke så meget med lyden at gøre.

Belastning af MC-pickuppen

Inden vi kigger på sammenhængen mellem pickuppen og trafoen er det på sin plads, at kigge lidt på effekten af forskellige ohmske belastninger af din MC pick-up.

Når et signal ser ind i en ohmsk belastning får vi en spændingsdeler – kildeimpedansen (også kaldet udgangsimpedansen) ser ind i belastningsimpedansen (indgangsimpedan). Kilden er her en pick-up, men en princippet kan det være andre signalkilder. Denne spændingsdeler virker som et dæmpeled, eller en slags fast indstillet volumen kontrol. Hvis belastningsimpedansen er meget højere end kildeimpedansen får vi en meget lille dæmpning. Den gyldne regel indenfor audio er, at føre et signalet ind i en belastning, der er mindst 10 gange større end signalets udgangsimpedans. Dette for at undgå niveautab (samt følsomhed over for kabel kapacitet). Dette gælder også for vores MC-pickup. Hvis forholdet mellem ud- og indgangsimpedansen er 10 så får vi en dæmpning på ca. 1 dB. Altså noget vi kan leve med. Hvis derimod kilde- og belastningsimpedans er den samme, taber vi 6dB.

Jensen MC trafoEn typisk MC pickup har en indre impedans (kildeimpedans) omkring de 10 ohm. På det seneste er der dog dukket en del op med langt lavere impedanser nede omkring 1-2 ohm (f.eks. MYSL). 

Ændrer lyden sig så, når vi ændrer impedansen? Ja, afgjort! Mange siger at lyden typisk er lysere og mere skinger, hvis belastningsimpedansen er for høj. Modsat vi en for lave impedans give en død og energifattig genvielse med manglende luft. Ofte vil pickup fabrikanterne bare næve ”højere end 50 ohm” eller andet. Her er det op til brugeren selv at prøve sig frem.

Den generelle tommelfingerregel som mange producenter holder sig til er 100 ohm. Det er en passende værdi for de fleste pickupper, og ofte også den impdans du finder på færdige apparater. Personlig holder jeg mig ti reglen omkring 10 gange kildeimpedansen. Det er dog ikke altid, den holder.

Under ingen omstændigheder bør du dog have en belastning der er lig med pickuppens udgangsimpedans. Det giver 6 dB fald i niveauet og lyden bliver meget flad og udynamisk.

Transformer vikling og impedanser

Omsætingsforholdet i en trafo er forholdet mellem primær og sekundævirklingerne. Spændingen transformeres op eller ned i same forhold som mellem de to viklinger.  En transformer med f.eks. 100 viklinger på primær og 1.000 på sekundærside har et omsætningsforhold på 1:10. Med andre ord vil den transformere spændigen op til 10 gange så meget som på indgangen. Men en transformer er 100 % passiv og kan ikke trække energi ud af luften. Den forøgede spænding vil samtidig betyde en tilsvarenede reduktion i den leverede strøm. Her har vi det, der forårsager impedans omformningen i en trafo. Impedansforholdet er kvardratroden af viklingsforholdet. Transformeren selv har ikke en impdans, men den reflekterer impedansen fra den ene side, så den ses som en anden impedans på den anden side. Det virker i begge retninger. I det ovennævnte eksempel med en 1:10 step-up transformer, vil en  20k impedans på sekundærsiden blive set som 200 ohm på de primære viklingen (kvardratroden af 20.000 divideret med 10 er lig med 200). En 1:2 step-up transformer med en 100k belastning på sekundærsiden vil tilsvarede blive set fra kildesiden som 25k.

Lundhal trafoEksempler på gode MC trafoer:
Ortofon T 3000 - omsætningsforhold 1:32
Denon AU-1000 - omætning 1:13,5
Lundahl LL 1933 - omsætnlng 1:8 eller 1:16
My Soic Labs Stage 1030 - omsætning 1:20 (se billedet i toppen af siden)
Audio Note AN-S8 MC trafo - to versioner 1:44 eller 1:12,5
Jensen JT 34K DX - 1:37 (til Ortofon eller Audio Note)

Hermed er det logisk, at en pickup med et udgangssignal på 0,5mV, når den anvendes med en MC trafo der omsætter I forholdet 1:10, vil give 5mV på transformerens udgang. Men, så alligevel ikke. For det forudsætter at pickuppens indre impedans (dens udgangsimpedans) er nul ohm. I praksis ligger de fleste MC pickupper omkring de 10 ohm og for trafoer med lavt omsætningsforhold (mindre end eller lig med 1:20), kan vi godt regne med trafoens omsætningsforhold.

Som nævnt, vil pickuppens indre impedans aldrig være nul. Derfor skal denne værdi være med i beregningen, hvis vi ønsker et helt korrekt resultat. Lad os tager et eksempel: 

Transformeren er med 1:10 forhold og vores pickup siger 10 ohm indre impedans. En normal belastning på 47k vil så resultere i, at pickuppen ser 470 ohm. De 470 ohm og de 10 ohm kildeimpedans udgør en spændingsdeler. Niveauet i dette eksempel falder med kun 0.2 dB (10/(470+10) = 0.0208 gange). Det er ikke ret meget og ikke  værd at bekymre sig om. Men har vi en trafo med større omsætningsforhold og en pickup med højere udgangsimpedans, så kan det give problemer. Lad os tager en pickup med 40 ohm indre impedans (f.eks. en gammel Denon DL 103 fra før 2007) og en transformer med 1:30 omsætning (Beregnet til en Ortofon MC 3000). De 47k på RIAAen ses så af pickuppen som 52 ohm. Drevet af de 40 ohm. Derfor  vil spændingsfaldet grundet mistilpansinger være 0,43 (ca. 5 dB).  Det er meget - næsten halvdelen af den spænding pickuppen generer. I stedet for de 30 gange som trafoens omsætningsforhold angiver fåri vi altså kun ca. 13 gange!

Her kan vi se, at selv om vi har en trafo med en stort omsætningsforhold, så passer det altså ikke til pickuppen og vil ikke give den forstærkning vi forventer. 

Her har vi grunden til den  misforståelse der ofte opstår. Mange mener at en step up transformer skal "tilpasses" til pickuppen. Ja, det er nok sandt, hvis vi udelukkende ser på at få det maksimale signal ud af pickuppen. Vi skal dog ikke glemme, at vi ikke nødvendigvis altid går efter det maksimale signal. Det vi tilsigter er et passende signal til den efterfølgende RIAA samt en optimal tilpasning af impedansen til vores pickup. Normalt vil vi sigte på at få ca. 5 mV ud til vores RIAA. Nogle kan tåle mere (typisk rør), men i sidste ende skal det passe med forstærkingen og hvilket signal vi ønsker. For meget overstyrer indgangen - for lidt  giver støj.

Den store fejl, man oftest ser ved valg af en transformer, er at man stirrer sig blind på impedanser og glemmer hvor meget eller lidt forstærkning der opnås.

Transformere med flere primær- og sekundærviklinger

Ovenfor har jeg udelukkende omtalt MC trafoer med et fast omsætningsforhold. Mange tilbyder dog omskiftere, der ændre på impedanser og forstærkning. Ser vi f.eks. på  Lundahl LL 1933, så har den 2 pirmærviklinger og 2 sekundær. Det giver flere muligheder for hhv. at parallelforbinde eller serieforbinde viklingerne. Endelig er det også muligt at anvende den til et fuldt balanceret signal på både ind- og udgang. (Noget jeg kommer til en anden gang). 

LL 1933Med de to primærviklinger i parallel og udgangen i serie får vi 1:16 omsætning, Forbinder vi primærviklingerne i serie lige som udgangen får vi 1:8. Lundahl anbefaler ikke, at man sætter udgangen i parallel, men det vil så give hhv. 1:8 og 1:4.

Som det ses kan man med få omskiftere få mange muligheder, hvor dog ikke alle er umagen værd.

Transformere er ikke ideelle

Beregningerner ovenfor og i det vedhæftede regneark går ud fra en "perfekt" transformer. Altså med tråd uden modstand og med nul kapacitet i viklingerne, med ingen parasit induktans og uendelig prmær induktans o.s.v. I den virkelige verden må vi leve med de begrænsningr naturen sætter og arbejde med ledere der har modstand , kapacitet o.s.v. Alle transformere har begrænsinger og de med meget høje omsætninsforhold har typisk flere, da de indeholder flere viklinger på sekundær siden. Det betyder større modstand og kapacitet som naturligt vil begrænse frekvensområdet opefter. 

Hvorfor så ikke bare færre viklingen på primær siden? Fordi det vil reducere den primære induktans og begrænse frekvensområdet nedefter. Som tommelfingerregel vi en transformer med lavere omsætningsforhold give bedre resultater både teknisk og lydmæssigt. 

Tansformere og impedanstilpasning

Som jeg var inde på i indledningen, befinder de fleste MC pickupper sig bedst med en belastning på ca. 10 gange deres udgangsimpdans. Det er ikke altid sikkert at vi opnår det gennem trafoen, idet vi primært tilstræber at få den største forstærkning. Nu er det dog sådan, at vi (jeg) gerne vil have mulighed for at tilpasse lyden via tilpasning til den pickup jeg nu bruger. Det kan være en med 5 ohms udgangsimpedans eller en med 20 ohm. De kræver ikke samme forstærkning og heller ikke samme impedans.

Vi kan så tilføje en modstand parallelt over sekundær udgangen på vores trafo. (parallelt med de oftest 47 kohm i vores RIAA). Hermed sænkes impdansen. Bedst er det, hvis vi selv bygger vores RIAA og derfor kan vælge f.eks. 100 kohm eller 200 kohm på indgangen. Det giver os flere muligheder.

Vi skal dog absolut være opmærksomme på, at det her ikke kan bruges ukritisk. Som nævnt ovenfor skal vi hele tiden sikre os, at vi ikke nærmer os en belastning som svarer til pickuppens udgangsimpedans. Det vil dæmpe signaler med 6 dB og giver højst sandsynlig en meget dårlig gengivelse. Vi skal heller ikke på denne måde prøve at tilpasse en trafo med stor forstærkning (højere omsætningsforhold) til en højimpedant pickup med højt udgangsniveau. I sådanne tilfælde er der absolut tale om mistilpasning. 

Linket til regnearket fik du i toppen, men er du nået så langt fortjener du det igen:   LINK REGNEARK

TILBAGE TIL FORSIDEN